Domů » Fiducia on-line – Jakub Ružinský: Halfway to Nowhere / Na půlcestě nikam

Fiducia on-line – Jakub Ružinský: Halfway to Nowhere / Na půlcestě nikam

Slovo kurátora a autora k výstavě v ostravské Galerii Dole (23. 1. – 22. 2. 2023). Z Košic pocházející malíř Jakub Ružinský (*1996) aktuálně dokončuje svá studia malby na Fakultě umění Ostravské univerzity u prof. Daniela Balabána. Ve své tvorbě vědomě využívá vizuální narativy středověké estetiky. Zajímá se o její formální i obsahový synkretismus mísící křesťanskou spiritualitu, mystické vize a hermetismus s magií. V původním obsahovém zacílení a formální výstavbě středověké malby přitom nachází široké pole možností pro artikulaci současných témat a pro polemiku s modernistickou racionalitou, která „nás dovedla tam, kde jsme dnes“.