Domů » Fiducia on-line – Matěj Frank: Dolů

Fiducia on-line – Matěj Frank: Dolů

Slovo kurátora Martina Mikoláška a autora Matěje Franka k výstavě v ostravské Galerii Dole. Výstava představuje Frankovy experimenty s kresbou vytvářenou pomocí netypických prostředků. Autor představuje sérii velkoformátových propalovaných kreseb na ručně vyráběném papíru nebo kreseb litinou. V centru Frankova dlouhodobého zájmu jsou jak záznamy lidské přítomnosti, tak záznamy situací, míst a času. Obě linie – konkrétní i abstraktní – se ve výstavě prolínají. Ač to nemusí být na první pohled patrné, díky použití jednoduchých, syrových materiálů a odkazů k lidskému tělu i času se kresby přímo vztahují k současnosti. Kurátor: Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 30. 8. 2023.