Domů » Fiducia on-line – Dominik Hlinka: Odpočinutí

Fiducia on-line – Dominik Hlinka: Odpočinutí

Slovo kurátora Martina Mikoláška a slovo autora k výstavě v ostravské Galerii Dole. Ve své aktuální malířské tvorbě se Dominik Hlinka pozastavuje nad napětím mezí zvýšenou pozorností, kterou věnujeme strojům, a tím, jak se těmto strojům zároveň (p)oddáváme. Symbolickým zástupcem tohoto rozporu je na Hlinkových obrazech nabouraný automobil Tesla. Jeho prostřednictvím prozkoumává okamžik, v němž sebekontrolu slastně i nesnesitelně ztrácíme a ke kterému se paradoxně nutkavě toužíme přiblížit. Rozpor mezi našimi očekáváními a vzrůstající soustavnou kontrolou vnímá jako zásadní konflikt dneška.