Domů » Fiducia on-line – Barbora Mikudová & Martin Kubica: Dotýkané obrazy

Fiducia on-line – Barbora Mikudová & Martin Kubica: Dotýkané obrazy

Slovo autorů a kurátora Tomáše Knoflíčka k výstavě v ostravské Galerii Dole. Setkání malířky Barbory Mikudové a sochaře Martina Kubici patří na první pohled spíše do kategorie náhodných, následujících příklad šicího stroje a deštníku, jež se setkaly na pitevním stole. V přístupu obou autorů lze skutečně nalézt více odlišností než pojítek. Přesto již podruhé v krátké době vstupují do téže řeky a po společné výstavě v pražské The Chemistry Gallery se pokoušejí zkřížit svůj umělecký genofond i v domovské Ostravě. Motivací je jim nejen upřímná snaha o dialog a odmítnutí klauzury jednoho média, ale i zájem o prostor, ať už fyzický nebo mentální, reálný nebo fiktivní. Výsledkem je spolupráce, v níž se instalace Martina Kubici stávají rozšířeným polem hyperrealistických maleb Barbory Mikudové.