NOVINKY

OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY
PODCHOD POD FRÝDLANSTKÝMI MOSTY

Martin Mikolášek o výstavě neoficiální kultury v roce 1989 s názvem Ahoj, lidi a formování výtvarné skupiny Přirození.

FIDUCIA ON-LINE
VLADIMÍR HOUDEK: HMOTA A TĚLO

Kurátor Martin Mikolášek a Vladimír Houdek k výstavě v Galerii Dole. Vladimír Houdek Soustředěně a systematicky prozkoumává možnosti, které mu práce s barevnou hmotou a jejím mnohonásobným vrstvením nabízí. Velkým inspiračním zdrojem pro malované koláže a obrazy jsou mu dějiny modernismu – od futurismu přes kubismus a artificialismus až k brutalismu.

HRANÝ EXPERIMENTÁLNÍ FILM (Slezská univerzita)
MULADHARA

Experimentální studentský snímek uvedený na mezinárodním festivalu Ji.hlava 2020 v soutěžní sekci Experimentl zobrazuje člověka od fyzického zrodu až po zánik těla a následný odchod duše do další reinkarnace.

ALIAKSANDRA LAUROVA
VIZUALIZACE VELKOOBJEMOVÝCH DAT

Velkoobjemová data se stala respektovaným materiálem umění. Materiálem ve stejném smyslu jako hlína či kámen pro sochaře, barvy a plátno pro malíře, zvuk pro hudebníka, pohyb, gesto a slovo pro divadelníka. Představujeme první ukázky vizualizací velkého datového toku, který vzniká při analýze pokusů narušit strukturu materiálů pro výrobu pneumatik a dalších pryžových součástí, u kterých dochází k oděru a dalším způsobům opotřebení. Více zde >>

+-MONOCHROM
POCTA VZÁJEMNOSTI

Kurátorské slovo a on-line prohlídka výstavy ve zlínské Galerii Václava Chada. Pocta 120 umělcům, kteří tvořili nebo se jen krátce během své práce zabývali monochromií, a to v obrazech, kresbách, fotografiích a objektech. Najdete zde např. B. Reynka, A. Šimotovou, J. Johna, J. Lindovského, skupinu Tvrdohlavých a další.

FIDUCIA ON-LINE
HLASY MĚSTA

Básník Jakub Strouhal a jeho autorské čtení v ostravské Střelniční ulici před bývalým kultovním klubem Les.

LEFI A SPOL.
ROZZUŘENÝ

Život jednoho chlapa ve XXII. obrazech. Záznam divadelního představení o životě amerického boxera Jakea LaMotty, jeho slávě, vzestupech a pádech i rozervaném osobním životě.

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
LIFE STREAM: RECITÁL LUKÁŠE VONDRÁČKA

– Franz Schubert: Sonáta pro klavír č. 21 B dur D960
– Johannes Brahms: Sonáta pro klavír č. 1 C dur op. 1

Lukáš Vondráček – klavír