Domů » Fiducia on-line – Jakub Tajovský: Drip do pole

Fiducia on-line – Jakub Tajovský: Drip do pole

Slovo autora a slovo kurátorky Kataríny Klusové k výstavě v ostravské Galerii Dole. Jakub Tajovský je vizuální umělec. Svým multimediálním pojetím obrazu dekonstruuje malbu jako pohled oddělený od těla pozorovatele, který zkoumá dimenze vlastního projektivního pohybu. Spíše než barva figuruje na jeho obrazech hmota malby, která vedle barevného spektra vyzdvihuje komplexní kvality matérie malby. Skrze experimenty s technologií Jakub často dochází k výstupům na hranici obrazu a sochy či analogového a virtuálního objektu. Experiment znamená dialog mezi autorem, materiály a procesy utvářejícími obraz. V Jakubových výstupech zůstává malba určitým referenčním polem, bodem návratu, jednotící plochou. Cizí objekty napodobují mimikry malířského vrásnění povrchu, fyzické procesy narušují objektivní čtení prostoru.