Domů » Jaká je budoucnost ostravského muzejnictví?

Jaká je budoucnost ostravského muzejnictví?

Jaké jsou vize Ostravy v oblasti muzejnictví? Je v Ostravě dostatek paměťových institucí, které naplňují poslání muzea ve smyslu získávání, zachovávání, zkoumání a zprostředkování dokladů hmotného a nehmotného dědictví společnosti? Jaká je role a budoucnost Ostravského muzea? Proč Ostrava stále nemá, na rozdíl od Prahy či Brna, muzeum zabývající se industriálním a technickým dědictvím? Jak do vizí města v oblasti muzejnictví zapadá Národní zemědělské muzeum či nově vzniklá příspěvková organizace ministerstva kultury MUSEum+? Na tyto a další otázky se pokouší odpovědět hosté odborné debaty, kterou uspořádal Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s městskou galerií PLATO.