Domů » Fiducia on-line – Ateliér mal+by VŠVU v Bratislavě: Painting 15+

Fiducia on-line – Ateliér mal+by VŠVU v Bratislavě: Painting 15+

Kurátorské slovo k výstavě v ostravské Galerii Dole. Výstava Ateliéru mal+by Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě počítá s prohlubováním zájmu o tvorbu studentských uměleckých týmů v procesu vzdělávání a o tvorbu jednotlivců, jejichž umělecké přístupy se už objevují a prosazují v rámci rozmanité umělecké scény. Záměrem výstavy je vychylovat pozornost od malířského obrazu ke způsobu jeho utváření a vyzdvihnout citlivost k materiálu a tvořivému procesu. Název výstavy Painting 15+ volně asociuje smysl pro kolektivní vtip a problematiku cenzury a také si klade otázky týkající se rozšiřování možností malířského média do budoucnosti. Výstava potrvá do 30. 6. 2024. Kurátoři: Klaudia Kosziba a Dominik Hlinka.