ANDREA HANÁČKOVÁ

JAK SE (RE)DEFINUJE VEŘEJNÝ ZÁJEM V ROZHLASE. PŘÍKLADOVÁ STUDIE: MATEMATIKA ZLOČINU

Image

   PLAY


BEN C. SOLOMON

LIVE WAR: VIRTUAL REALITY IN JOURNALISM

Image

   PLAY


JIM CLANCY

VOICES OF MELTINGPOT

Image

   PLAY


ĽUDOVÍT LABÍK

ZÁVEREČNÉ METAFÓRY VO FILMOVOM PRÍBEHU

Image

   PLAY


JAN GOGOLA ST.

PRAKTICKÁ FILMOVÁ DRAMATURGIE V DNEŠNÍ DOBĚ

Image

   PLAY


KATEŘINA ONDŘEJKOVÁ

SPECIFIKA PRODUCENTSKÉ DRAMATURGIE

Image

   PLAY


LUBOMÍR KONEČNÝ

PRODUCENTSKÁ DRAMATURGIE: PŘÍPADOVÁ STUDIE GENEZE SNÍMKU V. MARHOULA NABARVENÉ PTÁČE

Image

   PLAY


LUCIE KRÁLOVÁ

O SOUČASNÉM STAVU DRAMATURGICKÉ PRAXE V OBLASTI DOKUMENTÁRNÍHO FILMU V ČT

Image

   PLAY


MAREK HLAVICA

STRATEGIE DRAMATURGIE

Image

   PLAY


KAMILA ZLATUŠKOVÁ

DRAMATURGIE VEŘEJNÉ SLUŽBY V ÉŘE REALITY TV – SOCIÁLNÍ REZONANCE JAKO KLÍČ PŘI VOLBĚ A REALIZACI FORMÁTU

Image

   PLAY


JANA BÉBAROVÁ

VDOVY JAKO PODVRATNÝ HEIST FILM

Image

   PLAY


TOMÁŠ POLENSKÝ

HRANICE PŘÍBĚHU A DRAMATURGIE FILMŮ S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM STUPNĚM NARACE

Image

   PLAY


JAN GOGOLA ML.

PROTIPRO

Image

   PLAY


MARTIN NOVOSAD

NEKONKURENCESCHOPNÝ ČESKÝ FILM V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ A NEVÝRAZNÁ DRAMATURGIE JAKO JEDNA Z JEHO PŘÍČIN

Image

   PLAY


JAN GOGOLA ML.

DRAMATURGIE JE OPAVA ANEB DÍLO JAKO SETKÁNÍ

Image

   PLAY


IRENA KOCÍ

PROMĚNY VYPRÁVĚCÍCH STRUKTUR AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL – SOUČASNÉ TRENDY A TENDENCE

Image

   PLAY


VIOLA JEŽKOVÁ & BRIT JENSEN

SPECIFIKA DRAMATURGIE ROZHLASOVÝCH DOKUMENTŮ

Image

   PLAY


ANDREA HANÁČKOVÁ

DRAMATURGICKÉ HODY ČESKÉHO ROZHLASOVÉHO DOKUMENTU. BOHATÉ MENU AKTUÁLNÍCH DRAMATURGICKÝCH TRENDŮ ČESKÉHO ROZHLASOVÉHO DOKUMENTU A PODCASTU V KOMPARACI S EVROPSKOU TVORBOU

Image

   PLAY


TEREZA REKOVÁ

ROZHLASOVÁ DOKUMENTARISTIKA V ZRCADLE INTERNATIONAL FEATURE CONFERENCE

Image

   PLAY


ALENA BLAŽEJOVSKÁ

VÝCHOVA DRAMATURGIÍ, VÝCHOVA K DRAMATURGII

Image

   PLAY


IVETA NOVOTNÁ

ROZHLASOVÁ HRA JAKO NÁSTROJ MANIPULACE

Image

   PLAY


ĽUDOVÍT LABÍK

ODPÚTAVAJÚCI MOTÍV PRI ZOBRAZOVANÍ NÁHODY VO FILMOVOM ROZPRÁVANÍ

Image

   PLAY