Domů » Proměny dramaturgie 2021 – Kamila Zlatušková:Supermarket versus butik aneb Jak se zorientovat v současné nabídce evropských televizních festivalů, konferencí a marketů?

Proměny dramaturgie 2021 – Kamila Zlatušková:Supermarket versus butik aneb Jak se zorientovat v současné nabídce evropských televizních festivalů, konferencí a marketů?

Záznam přednášky na konferenci Proměny dramaturgie 2021 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.