Domů » Fiducia on-line – Ester Knapová: Zimní spáči

Fiducia on-line – Ester Knapová: Zimní spáči

Slovo kurátora Martina Mikoláška a autorky k výstavě v ostravské Galerii Dole. Malířka Ester Knapová (*1993) absolvovala pražskou AVU (ateliér prof. Vl. Skrepla). Dominantní téma jejích kreseb a obrazů je úzce svázáno s tematizací paměti a vzpomínek a selektivně-erozivního působení času. Barvu a světlo využívá koloristickým způsobem nejen jako nástroje k malířskému vyjádření smyslových kvalit, ale i jako významové akcenty, které fakticky i symbolicky naplňují a podtrhují její autorskou výpověď.