Domů » Proměny dramaturgie 2021 – Monika Horsáková: Pandemie jako inspirace – Možnosti kulturní dramaturgie v restrikcemi ochromené společnosti na příkladu ostravské klubové scény.

Proměny dramaturgie 2021 – Monika Horsáková: Pandemie jako inspirace – Možnosti kulturní dramaturgie v restrikcemi ochromené společnosti na příkladu ostravské klubové scény.

Záznam přednášky na konferenci Proměny dramaturgie 2021 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.