Domů » Fiducia on-line – Gabriela Slaninková: Touch-Pad Situations

Fiducia on-line – Gabriela Slaninková: Touch-Pad Situations

Slovo autorky a slovo šéfkurátora Martina Mikoláška k výstavě v ostravské Galerii Dole. Ryze figurativní malířský projev nedávné absolventky ateliéru Kresby na pražské Akademii výtvarných umění rezonuje od počátku s generačním naladěním, i proto se na jejích obrazech často vyskytují vedle autoportrétu postavy vrstevníků v různých vztazích a interakčních konstelacích. Ostravská výstava svým názvem odkazuje k fenoménu dotyku a dotýkání v jeho nejednoznačnosti a významovém rozptylu. Každý obraz lze vnímat do jisté míry jako „autoportrét v rozšířeném poli“, podobiznu osobního pocitu, reflexi nepojmenovatelného rysu zkušenosti, která je i není sdělitelná, a proto přenosná.