Domů » Fiducia on-line – Radoslav Bigoš: All the ideas we have lost

Fiducia on-line – Radoslav Bigoš: All the ideas we have lost

Kurátorské slovo Martina Mikoláška a slovo autora k výstavě v Galerii Dole. Radoslav Bigoš (*1987 v Ostravě) absolvoval v roce 2013 ateliér prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. Jeho tvorba je typická svou až atrofovanou hybridní vizualitou. Míchá, kombinuje a vrství odlehčený kreslířský rukopis s gestickými malířskými zásahy a prostorovými instalacemi. Vedle toho ale také sešívá, lepí a míchá útržky papírů a různobarevných látek. Vede linku perem, tužkou i nití. V instalačních kompozicích kupí a inscenuje reliéfy, asambláže i světelné a skleněné objekty do podivuhodných vizuálně atraktivních srostlic, v nichž ale jaksi vskrytu a podprahově zaznívá autorský spodní tón šeptající zraňující křehkostí zjitřené intimity drásané ztrátami, nejistotami a pochybnostmi o sobě samém i o svém umění. Pokud tedy jeho tvorba není ničím jiným, pak je určitě velmi osobním a osobitým deníkem.