Domů » Fiducia on-line – Sofie Švejdová: Bless the fire

Fiducia on-line – Sofie Švejdová: Bless the fire

Kurátorské slovo a slovo autorky k výstavě v Galerii Dole. Sofie Švejdová (*1990) absolvovala pražskou UMPRUM, ateliér malby Stanislava Diviše a Jiřího Černického. V poslední době je pro ni stále typičtější expresivně pojatý rukopis, v němž mísí abstraktní tvarosloví s mimetickými ozvuky pojatými někdy s notnou dávkou ironického odstupu a jindy zas s přiznaným hlubokým vnitřním zaujetím. Exaltovaně nanášené barvy se v plochách, vrstvách a pastách kříží a sráží stejně jako použité motivy a symboly.