Domů » Pavel Preisner

Pavel Preisner

Štítky:

Virtuální výstava surreálného výtvarného světa zlínského výtvarníka a literáta s kurátorským slovem Miroslava Zelinského.

Pavel Preisner (nar. 1970), absolvent výtvarného oboru na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, patří do okruhu zlínských výtvarníků a literátů, ale jeho dílo je výrazně nadregionální. Takže Pavel Preisner je… básník… Zvláštní věta na úvod kurátorského slova k malíři, kreslíři, grafikovi… Vydal několik sbírek poezie, naposledy v r. 2020 úsporné texty Kůstky stébel v nakladatelství spisovatele a výtvarníka Jaroslava Kovandy JáSám. Nás to ovšem přimělo k jiné otázce. Dá se poezie malovat? Dá se poezií malovat? Jistěže ano! Minimalistické prostředky, kterých Preisner v malbě a vůbec svém výtvarném světě používá, jsou evidentní i v jeho světě literárním. Nelze jinak… Kontury staveb, figur, krajiny… někdy v barvách zářivých, jindy ztlumených, až monochromních. V kresbách dokonce šel až k jakémusi novému pointilismu. Onu poetičnost však najdeme především v tom, jak a čím jsou Pavlovy obrazy zabydleny. Snový, až surreálný svět bytostí, ale i zvláštního mobiliáře vtahuje pastelovými barvami a plochou perspektivou do jakoby cartoonového světa. Ten už ovšem, jak víme v době velkého čtenářského zájmu o komiksy, přesněji obrazové knihy, dávno není ani idylický, ani směšný. Barevná opulentnost jako kdyby vyrovnávala až hrozivý svět vizí plných mluvících smrtek, podivně strakatých zajíců s trombony, ptáků, či spíše létavců a lidí s houbami místo hlav. Bizarní boschovská echa? Jistě, ale zdaleka ne mimo náš svět reálný. Za obrazy a výjevy na nich stojí svébytný prožitek autentického zažívání naší každodennosti, která nám nejen v poslední době podobné obrazy je schopna nachystat.