Domů » Ženy v disentu

Ženy v disentu

V tomto filmu se setkáte se dvěma ženami-disidentkami, Petruškou Šustrovou a Jiřinou Šiklovou. Každá zvlášť popisuje roli žen v disentu, která je, jak lze i z jejich vyprávění poznat, neprávem opomíjena. Nejenže byl poměr žen a mužů mezi signatáři Charty 77 zhruba stejný, většina mužů v disentu měla manželku. Na těch často spočívalo uklízení po setkáních, policejních raziích, péče o domácnost a děti, když byli manželé uvězněni. Přesto se pozornost represivního aparátu ženám nevyhýbala, zážitků z výslechů a vězení mají dost, měly dokonce vyvinutou taktiku u výslechů a psychický obranný mechanismus při cestě do vězení. Přestože nebyly tak často zavírány a u výslechu bity, patří jim při reflexi disentu stejný díl pozornosti jako mužům. Film je doplněn historickou studií, prezentací, metodickými materiály a prameny.