Domů » J. Trčka, J. Sádek, N. Čechová a E. Vojtko – YouTube: demokratizace zábavy nebo její konec?

J. Trčka, J. Sádek, N. Čechová a E. Vojtko – YouTube: demokratizace zábavy nebo její konec?

Záznam debaty z Meltingpotu 2017 / the record of the discussion at Meltingpot 2017.