Domů » Fiducia on-line – Elsa Rauerová: Floordrobe Ceremony

Fiducia on-line – Elsa Rauerová: Floordrobe Ceremony

Soubor Floordrobe Ceremony vychází z autorčiny obsese z oblečení. Musí je neustále shromažďovat a nedovede se jej vzdát. Fotografiemi autoaktů a zároveň textilních skulptur se vyrovnává s touto situací. Fotografický soubor nezachycuje inscenace, ale performativní vyjádření, které staví na osobním vztahu k odívání.