Domů » 30 let SUŠ Ostrava – Jan Drobisz

30 let SUŠ Ostrava – Jan Drobisz

Jan Drobisz očima Martina Mikoláška

„S pozdravem Váš kolemjdoucí vlk“ – nějak takhle zakončil reflexi své aktuální umělecké práce již delší dobu absolvent SUŠ Ostrava Jan Drobisz. V roce 2011 dokončil studium oboru Grafický design, zaměření na kresbu a ilustraci. Již během studií na „sušce“ bylo pro jeho výtvarné hledání typické silné zaujetí. I přes své zdravotní omezení (nebo možná právě díky němu) vnímal vyjadřování prostřednictvím vizuálních artefaktů, v nichž dominuje linie vedená buď v grafické matrici rydlem nebo na papíře tužkou, uhlem či perem, jako svůj hlavní způsob vyjadřování.

Ve svých pracích již tehdy reflektoval tematiku, kterou bychom (snad nadneseně) mohli označit za „filozoficko-náboženskou“. Ta je ale dominantní i v sérii jeho linorytů z poslední doby, kterou nazval „Mladý bůh“. Zabývá se v ní možností či nemožností zobrazení boha. Hledá a ptá se, kde vzal bůh předobraz pro obraz sebe sama, když právě podle svého obrazu měl stvořit člověka? Na to navazuje výtvarné dotazování po konečném smyslu světa, po řádu stojícím v protikladu k chaosu a neuspořádanosti. Souběžně s tím, ale v křížících se a protínajících liniích vyrývaných do plochy linolea, vede i dialog na téma anatomie, krásy i ošklivosti, na téma funkčnosti či bezúčelnosti této dichotomie.

Jeho (slovní i výtvarné) vyjadřování je možná hrubé, možná neomalené, možná dekadentní, rouhačské, ale vždy upřímné v tom, jak je zarputile hledající odpovědi na otázky, které možná žádné odpovědi nemají.