Domů » 30 let SUŠ – Natálie Šmatláňová

30 let SUŠ – Natálie Šmatláňová

Natálie Šmatláňová očima Martina Mikoláška

Obalový design je nejmladší z oborových zaměření, která se na Střední umělecké škole v Ostravě vyučují. Jeho specifikum spočívá v prolnutí dvou, jen na první pohled od sebe vzdálených užitných výtvarných disciplín, tj. grafického a produktového designu. V každém obalu, který kolem sebe vidíme, který destruujeme, když z něj vyjímáme věc nebo věci, a který možná zbytečně přehlížíme, se skrývá několik důležitých ingrediencí, jejich kombinace může z něčeho, co nemá dlouhého trvání, udělat něco víc než jen budoucí potenciální odpad. Právě důraz na to, jak bude obal vypadat, jak bude přitahovat pozornost, jak bude sloužit a jak bude také informovat o tom, co ukrývá, jsou důležité složky práce obalového designéra. Natálie Šmatláňová, myslím si, ve svých návrzích přesně ukazuje, co mám na mysli. Velmi cíleně pracuje s tvarovými aspekty, které jsou vždy dopředu dány právě tím, co se skrývá uvnitř, ale i tím, jaký záměr chce autorka při návrzích uplatnit. Na obalech, které navrhuje, pokaždé nachází prostor pro subtilní hru s detaily, která pak ve výsledku činí z prostého naohýbaného papíru exkluzivní artefakt hodný naší pozornosti.